Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ)

Intensifierar satsningen på navbolag…