Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ)

Intensifierar satsningen på navbolag Pressrelease 2023-06-15 Pegroco Invest – med preferensaktie noterad på First North Premier Growth Market – byter namn till Navigo Invest efter en omställningsfas där portföljen har renodlats. Bolaget spetsar strategin genom att fortsätta att bygga sina innehav kring navbolagen. I samband med namnbytet ändras även tickern på preferensaktien.

Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ) Läs mer »