Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ)

Sista dag för handel i preferensaktien under tidigare namnet Pegroco Invest AB med tickern PEGR PREF blir fredagen 16 juni 2023. Första dag för handel i preferensaktien under det nya namnet Navigo Invest AB (publ) med tickern NAVIGO PREF blir måndagen den 19 juni 2023.

Navbolagen är utgångspunkten i Navigo Invests strategi

– Navigo signalerar våra kärnvärden, att vi finns till för entreprenörer och vårt historiska arv som investeringsbolag med bas på Västkusten. Vi vill positionera oss som en ledande aktör inom SME-segmentet med bas i Göteborg, säger Victor Örn, VD på Navigo Invest.

– Genom våra navbolag vi kan jobba både horisontellt och vertikalt i värdekedjan som kan kompletteras med tilläggsförvärv, säger Navigo Invests VD Victor Örn.

Ledarskapet i navbolagen spelar en viktig roll för att utveckla och finslipa strategin. I dagsläget har Navigo fyra navbolag; Calormet, Chemgroup, Geogruppen och Vinga, samt ett antal strategiska börsinnehav och intressebolag.

– Vi ser framåt och skapar ett noterat finansiellt, kraftfullt och dynamiskt investeringsbolag, med bas i Göteborg. Vi ser många synergier med våra navbolag, däribland Vinga som nyligen förvärvades, säger styrelseordföranden Peter Sandberg och tillägger:

– Vi är båda inriktade mot små och medelstora bolag, främst i Sverige men även i resten av Norden med ambition att växa internationellt. Nu ser vi att det börjar verka i praktiken också. 

– Jag gillar idéen med navbolag och vi fokuserar nu på den strategin. Andan är densamma så det är ingen dramatisk process, men vi vill manifestera att vi går vidare i nästa fas i utvecklingen, säger Peter Sandberg.

Namnbytet ett led i arbetet med att ytterligare förstärka positionen på marknaden 

– Det blir ett tydligare varumärke som känns både modernt och i linje med vår affärsidé och strategi, säger Robert Malton, som är affärsutvecklingschef med ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

Vår mycket breda ägarbas kvartstår, men ytterligare ägare har tillkommit genom förvärvet av Vinga. I dagsläget har vi cirka 250 stamaktieägare och över 1300 preferensaktieägare.

– Det är en bra plattform av både investerare och bolag att bygga vidare på. Vi ser spännande möjligheter att bygga såväl Chemgroup som Geogruppen och Vinga till större navbolag. Sedan tidigare även Calormet, säger Malton.

Pegroco har utvärderat ett flertal namn men valde slutligen Navigo Invest.

Nav speglar vår strategi och affärsmodell, Navi handlar om att leda och stödja entreprenörer i sin resa och har samtidigt anknytning till havet i och med Göteborg och Bohuslän. Go signalerar vår framåtanda. Det nya namnet skulle även vara internationellt gångbart då ambitionen är mer internationell aktivitet framöver, säger Malton.

– Vi var tidigt inne i venturebolag inom green tech. De idag börsnoterade bolagen Alelion, Enviro och Mantex är företag vi i tidigt skede engagerat oss i, många har vi även lett till börsen. Strategin att investera i tidiga faser men även venture-relaterade bolag lämnar vi nu. Nu fokuserar vi på att bygga enligt vår navmodell som varit mycket framgångsrik, exempelvis med bolag som Nordic Lift och Nordisk Bergteknik, säger Peter Sandberg, styrelseordförande för Navigo Invest.

Läs mer om Navigo Invest på www.navigoinvest.se

Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 11:00 CEST.