“Hållbarhetsfokus är en konkurrensstrategi” 

Under året har Navigo fortsatt att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Eftersom hållbarhet är ett komplext område ska också alla anställda erbjudas en grundutbildning.