“Hållbarhetsfokus är en konkurrensstrategi” 

Under året har Navigo fortsatt att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Eftersom hållbarhet är ett komplext område ska också alla anställda erbjudas en grundutbildning.

“Hållbarhetsfokus är en konkurrensstrategi”  Läs mer »