Navigos försäljning av innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB är slutförd

Pegroco Invest AB har tecknat avtal om att avyttra innehavet…