Navigo

Navigos försäljning av innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB är slutförd

Pressmeddelande 2023-07-28

Navigo Invest AB (publ) har idag slutfört försäljningen av innehavet Mechanum Sverige AB till Kemphanen Invest AB.

Navigos sedan tidigare kommunicerade försäljning av innehavet Mechanum Sverige AB till Kemphanen Invest AB har idag slutförts då tillträde skett. Sedan Navigo gick in i Mechanum 2017 har bolaget utvecklats mycket positivt och nu kommer en av grundarna, genom familjen Augustsson, att fortsätta den framgångsrika resan. Mechanum är en flermärkesverkstadskedja auktoriserad för 14 bilmärken och har på senare tid även slutit avtal med flera renodlade elektriska bilmärken, vilket bekräftar bolagets framstående kompetens för att hantera elbilar.

 – När vi först investerade i Mechanum 2017 befann sig bolaget i en turnaround-situation. Det är glädjande att se att bolagets styrelse, ledning och medarbetare sedan dess vänt bolaget till lönsamhet och dessutom ökat omsättningen, huvudsakligen organiskt, med över 60%. Vi är glada över att lämna över stafettpinnen till familjen Augustsson, bolagets ledning och tillika grundare, att nu styra Mechanum vidare i sin tillväxtresa, säger Joakim Winggren, vice VD, Navigo Invest AB.

Navigos andel av den totala köpeskillingen uppgår till drygt 42 Mkr vilket motsvarar Navigos totala andel som sålts om 36,72% i Mobility Group Nordic AB som äger 95,75% i Mechanum Sverige AB. Köpeskillingen motsvarar ett aktiepris om 120 MSEK varav 75% betalats kontant vid tillträde och resterande del via revers till köparna.

Navigos IRR uppgår till 12% på investerat kapital. Stamaktiens substansvärde per senaste redovisade kvartal (2023-03-31) påverkas endast marginellt av transaktionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2023 klockan 12:45 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Joakim Winggren, vVD, Navigo Invest AB (publ) 070-637 34 37, joakim@navigoinvest.com

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo Invest AB (publ) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Erik Penser Bank AB är Navigos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

28 juli – 2023
Pressmeddelande, Mechanum