Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q2 för 2023: Nya koncernbolag skapar tillväxt

Perioden januari – juni 2023…