Navigos ansökan om upptagande till handel av stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har godkänts

Perioden januari – juni 2023…