Navigos ansökan om upptagande till handel av stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har godkänts

Pressmeddelande 2023-09-08 Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Navigo Invest AB:s (publ) (“Navigo” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 september 2023. Beslutet är villkorat spridning med erforderligt spridningsintyg. […]

Navigos ansökan om upptagande till handel av stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har godkänts Läs mer »