Navigo

navigo logo

Navigos ansökan om upptagande till handel av stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har godkänts

Pressmeddelande 2023-09-08

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Navigo Invest AB:s (publ) (“Navigo” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 september 2023. Beslutet är villkorat spridning med erforderligt spridningsintyg.

Navigos Preferensaktier handlas sedan tidigare på Nasdaq First North Premier Growth Market. Stamaktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) NAVIGO STAM med ISIN-kod SE0007100532.

Navigo har i samband med listningen av stamaktierna tagit fram ett informationsmaterial som finns publicerat på Bolagets hemsida under sektionen Aktien samt kan laddas ner här: https://navigoinvest.com/wp-content/uploads/2023/09/Informationsunderlag_Navigo_Nasdaq_stamaktie.pdf

”Vi är glada över att vår stamaktie nu tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Listningen är ett naturligt steg i bolagets utveckling samtidigt som det ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden”, säger Victor Örn, VD Navigo Invest AB (publ).

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-08 10:30 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), tel: 070-863 64 01, victor@navigoinvest.com

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Erik Penser Bank AB är Navigos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.