Värmelagring som revolutionerar energisektorn

Tekniken kan förändra energibranschen och minimera miljöpåverkan vilket skapar stora möjligheter genom ett samarbete med Geogruppen.