Navigo

Byte av lokal för årsstämman den 16 maj 2017

Pressmeddelande den 10 maj 2017

Årsstämman tisdagen den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) hålls i ny lokal.

Med anledning av antalet anmälda stämmodeltagare, måste stämmolokalen ändras. Ny lokal för årsstämman (i stället för bolagets egna lokaler) är konferenslokal i Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg. Tidpunkten för stämman är oförändrad; kl. 16.00.

Anmälda aktieägare informeras om detta på samma sätt som de anmält sig till årsstämman.

Om Pegroco:

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

10 maj – 2017                       NyhetPressmeddelande