Navigo

navigo logo

Tag: Pressmeddelande

Aktieägarna i Navigo Invest AB (publ) kallas till extra bolagsstämma...
Pegroco Invest AB har tecknat avtal om att avyttra innehavet...
Pegroco Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den...
”Nordisk Bergteknik levererade en fortsatt lönsam tillväxt under...
Pegroco Invest AB har idag undertecknat tillträdesdokumentationen för förvärvet...
Pegroco Invest AB har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv...
Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder per idag den 27 februari Power...
Fortsatt god tillväxt och mycket starkt kassaflöde avslutar året...
Pegroco Invest AB har idag förvärvat en majoritetspost i Geogruppen i...