Navigo

navigo logo

Chemgroup tilldelas ramavtal hos Adda Inköpscentral – stort steg mot hållbar kemikaliehantering i offentliga sektorn

Chemgroup har vunnit ett ramavtal hos Adda Inköpscentral och blir leverantör inom avtalsområdet ”Kemikalier för drift och underhåll”. Ramavtalet är ett grossistavtal som ska stödja beställare, särskilt inom offentlig sektor. “Det är fantastiskt kul”, säger Hanna Björklund, vd på Chemgroup.

Ramavtalet består av två avtalsområden; 1. Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning och 2. Kemikalier för drift och underhåll. Chemgroup har tilldelats ramavtal för område 2. Ramavtalet är ett grossistavtal för järnhandelsvaror och skyddsutrustning, samt drifts- och underhållskemikalier. Syftet är att stötta beställare vid anskaffning av dessa varor och att minska användningen av farliga kemikalier och främja rätt användning.

Avtalet är fyraårigt och börjar gälla från och med 15 februari och ger 1180 verksamheter inom 290 kommuner och 21 regioner möjlighet att handla från ramavtalet.

– Det är en spännande upphandling som har gjorts och det är fantastiskt kul. Det ligger i vårt mål om en hållbar kemikaliehantering, säger Hanna Björklund på Chemgroup.

Mer specifikt hjälper Chemgroup kunden att välja rätt kemikalier när det kommer till innehåll.

Det har blivit en separat upphandling inom järnhandelsvaror eftersom behoven och kraven har blivit mer komplexa.

– Det passar oss som handen i handsken för det är det värde som vi kan och vill erbjuda och det ligger i linje med vårt mål om en hållbar kemikaliehantering.

Läs också: Ny regionkund – viktigt steg för Chemgroup

”Det passar oss som handen i handsken för det är det värde som vi kan och vill erbjuda ”

Specifika behov

Kunder inom järnhandelsvaror är vana att behovet uppstår snabbt och att få snabba leveranser. 

– Konsekvensen är att de får väldigt mycket olika sorters kemikalier i sin verksamhet. Upphandlingen gjordes eftersom man har sett att det leder till problem ute hos kunderna, att flera kemikalier kan användas på olika sätt, säger Hanna Björklund och tillägger:

– Vi vill hålla nere användningen och se till att samma kemikalier används till samma verksamhetsområde. ”Det ska vara lätt att välja rätt”. Utmaningen är att det krävs en hög kompetens kring de kemikalierna, vilket vi har på Chemgroup.

Upphandlingen är ett ramavtal hos Adda Inköpscentral som upphandlar för kommunal och regional verksamhet. 1180 verksamheter från alla Sveriges kommuner och regioner kan välja att ansluta sig till avtalet. 

– Det ligger i linje med vad vi vill leverera: En hållbar kemikaliehantering till våra kunder: Kommunerna vill säkerställa på ett ekonomiskt bra sätt, men miljöbiten är också oerhört viktig. Vi ser till att de använder rätt kemikalier, både av arbetsmiljö- och miljöskäl. Det är också ett uttalat mål; att minska utsläppen av koldioxid: Och det gör vi genom samlingsleveranser och genom att undvika adhoc-lösningar. Transporten är en del medan produkten är en annan del, men transporter är en väldigt viktig del av helheten.

Logistisk utmaning

Det är hårda krav i rapporteringen men det ger också möjligheten för många att kunna avropa på det, vilket ger en logistisk utmaning.

– Vi måste vara lite flexibla och ha en dialog med varje kund: Hur kan vi anpassa och jobba ihop för att få ett bra materialflöde till exempelvis en region. De kan ha befintligt materialflöde, då kan vi behöva gå in i det för att hålla ner de totala transporterna.

Rätt kemikaliehantering är viktig eftersom man annars kan behöva vidareutbilda personalen och gå igenom förvaringskrav.

– Där vill vi hjälpa till: Behövs verkligen den kemikalien, finns det alternativ? Ibland kan man komma fram till att det inte är möjligt.

Redan idag levererar Chemgroup tjänster inom drift och underhåll inom offentlig sektor, men även privat sektor.

– Vi känner till produkterna och har arbetat mycket med substitution, med bra resultat.

Forum underlättar för att byta ut kemikalier

I ramavtalet nämns att ni ska upprätthålla systematiskt miljöarbete?

– Det handlar inte bara om att leverera kemikalier. Man tittar även på en strategisk nivå: Hur kan vi göra förbättringar? Årligen finns det forum för hur man jobbar med substitution. Det har det inte gjort tidigare, säger Hanna och fortsätter:

– Det vi levererar idag är inte säkert att vi gör om några år. Utvecklingen och lagstiftningen kan ändras, och då måste vi ligga i framkant.

Hanna Björklund, VD, Chemgroup Scandinavia AB

Bra kontrollsystem

Det är inte mindre än 1180 avropsberättigade organisationer i avtalet, vilket också innebär en utmaning.

– Det är olika behov i olika typer av verksamheter så det blir en utmaning att hantera, men vi har ett bra system för kontroll att jobba med, som hjälper oss. Trots att det är många potentiella kunder så kan vi hantera det och hantera anpassningen. Vi har god hjälp av att ligga långt framme vad gäller digitalisering.

Vad betyder detta ramavtalet för fortsatta verksamheten om man tittar till exempel fem år framåt?

– Ett första steg i att förändra upphandlingen av kemikalier, är att det inte bara handlar om pris per produkt. Något som nu har gjorts är att en produkt som är miljömässigt bättre har fått ett prisavdrag. Därmed tar hela hanteringen ett stort kliv framåt.

Chemgroup hoppas att man kan vara med och driva utvecklingen med att ställa ännu hårdare krav på innehåll och logistik.

– Många har ett behov att få kemikalier väldigt snabbt, men gör man det strukturerat så minskar man mängden kemikalier, vilket kommer att göra det mycket enklare.

– Det ska vara enkelt att göra rätt för beställaren, betonar Hanna.

Flera positiva effekter av färre kemikalier

Hanna Björklund vill slå ett slag för betydelsen av att minska antalet kemikalier.

– För de flesta så innebär många olika kemikalier merarbete genom inventeringar, kemikalieförteckningar, riskbedömningar och utbildningar av personal samt särskilda krav på förvaring. Minskat antal kemikalier sparar mycket arbete som kan komma senare och därmed också pengar.

Alla kommuner och regioner får välja om de vill vara med, men man har möjlighet att göra en egen upphandling också. Men det är bra att delta med tanke på vilka hållbarhetskrav som kommer.

Det nya avtalet gäller från 15 februari. Då får kommuner och regioner möjlighet att ansluta sig.

För mer information om ramavtalet besök gärna ramavtalssidan: Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023 — Adda.

Datum
Tags

26 januari- 2024

”Finns bra förutsättningar för synergier”