Navigos navbolag CalorMet Holding AB förvärvar Västerås Svets & Maskin-bearbetning AB – stärker kunderbjudandet för industriell värmebehandling i Norden

Navigos navbolag CalorMet Holding AB har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Västerås Svets & Maskinbearbetning AB, en leverantör med lång tradition av svetsade konstruktioner och bearbetade komponenter till kunder i Sverige. Affären är ett led i Navigos strategi att bygga navbolag och förvärvet kompletterar befintliga innehavet  CalorMet väl.

Navigos navbolag CalorMet Holding AB förvärvar Västerås Svets & Maskin-bearbetning AB – stärker kunderbjudandet för industriell värmebehandling i Norden Läs mer »