Navigos Navbolag Chemgroup Scandinavia vinner ramavtal med över 1,100 verksamheter inom offentlig sektor

Navigo Invest ABs (publ) navbolag Chemgroup Scandinavia AB har vunnit en upphandling som ger alla Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag, över 1,100 beställande enheter möjlighet att handla kemikalier från Chemgroup.