Navigo

navigo logo

Navigo

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023

Navigo Invest AB (publ) har idag publicerat Årsredovisning för 2023 på sin webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig i mitten på maj och kan beställas genom att kontakta robert@navigoinvest.com Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen […]

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023 Läs mer »