Navigo

navigo logo

Navigo Invest publicerar Årsredovisning för 2023

Navigo Invest AB (publ) har idag publicerat Årsredovisning för 2023 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig i mitten på maj och kan beställas genom att kontakta robert@navigoinvest.com

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2024 kl 20:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Kommande event:

15 maj  Årsstämma – Läs mer här
21 maj  Kapitalmarknadsdag: Läs mer här

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com