Navigo

navigo logo
Johan Karlsson, Senior Project Manager på Vinga Corporate Finance.

Efterfrågan på obligationer ökar hos tillväxtbolag

“Vi är duktiga på att hitta lösningar som passar våra emittenter”

Allt fler tillväxtföretag kan få tillgång till skuldfinansiering utanför den traditionella banksektorn. Tidigare har det enbart varit de största företagen förunnat att emittera stora obligationer.

– Vi märker att denna förändring går snabbare än tidigare och vi tror att vi kan ta marknadsandelar under de kommande åren, säger Johan Karlsson som är senior projektledare på Vinga Corporate Finance.

Genom Vinga håller alltså obligationsmarknaden på att öppna upp sig även för tillväxtbolag. Under minst tio års tid har Vinga sett hur det har blivit allt svårare för dessa företag att låna pengar från traditionella banker. De stora bolagen har haft lättare att emittera stora obligationer där institutionella tagare har investerat mot låg ränta under många år.

Att få tillgång till kapital och rätt kombination av finansiering har blivit ännu viktigare i tider av ekonomisk osäkerhet.

– Tillgång till riskkapital finns fortfarande, men förväntansbilden skiljer sig ofta, det är inte alltid som kapital och företag matchar just nu, säger Johan Karlsson. 

Han lyfter fram att det fortfarande finns många branscher som går bra i rådande ekonomiskt klimat.

– Det är där vi främst tittar efter nya emittenter nu.

"Vi har ambitiösa tillväxtmål och dem ska vi uppnå genom att resa kapital till bolag inom branscher och nischer som vi tidigare inte arbetat med."

Grön finansieringtrend

Obligationsmarknaden ser också en medvind i gröna obligationer: Efterfrågan på dem blir allt större. Vinga koordinerade och gav nyligen ut en obligation för Regenergy Frövi utanför Örebro.

Läs artikeln om projektet här.

Likviditeten från obligationen användes till att bygga ett elva hektar stort växthus för tomatodling året om. Under den kallare delen av året möjliggörs det genom spillvärme från ett närliggande pappersbruk. Denna smarta lösning gör att stora delar av Sveriges tomatkonsumtion kan närproduceras. När en lägre andel tomater importeras minskar utsläppen från bland annat transporter.

– Den här investeringen har en tydlig samhällsnytta och ger en bra avkastning för investerare i obligationen. Bolaget får starka kassaflöden och kan anställa fler personer. Det är en win-win för alla inblandade.

Nära samarbete med emittenter

– Vi har ambitiösa tillväxtmål och dem ska vi uppnå genom att resa kapital till bolag inom branscher och nischer som vi tidigare inte arbetat med. Vi arbetar aktivt för att nå ut till, och finansiera, företag med tillväxtambitioner. Många hör förvisso av sig direkt till oss men det största arbetet sker ändå genom att aktivt söka upp bolag som behöver finansiering.

Detta kan ske på flera sätt. Både genom rena säljsamtal, genom det kontaktnät som byggts upp, till att vara med på mässor eller anordna egna kapitalmarknadsdagar.

Höga räntor kräver nya lösningar

I en osäker omvärld och med ett högt ränteläge är det en utmaning att hitta finansiering då de flesta utlånare är restriktiva.

– Vinga reser fortfarande kapital och vi letar fortfarande efter nya emittenter. Så istället för att enbart se utmaningar, kontakta oss så kan vi se om vi kan hjälpa till. Vi är duktiga på att hitta lösningar som passar våra emittenter.

Senaste tiden har vi ofta hört från centralbanker och chefsekonomer att det kan bli “en längre tid med högre räntor”. Hur påverkar det ert erbjudande till kunderna?

– De flesta av våra obligationer har en rörlig komponent i sig så det blir delvis självjusterande när styrräntan har gått upp. Eftersom vi arbetar inom high-yield så är marginalen ovanför den rörliga komponenten relativt hög och vi har sett den krypa uppåt på sistone, kapital är dyrare, säger Johan Karlsson.

 

Datum
Tags

24 november – 2023