Navigo

Finn Johnsson ny Styrelseordförande i Pegroco Invests portföljbolag Nordic MRO

Pressmeddelande den 2 november 2017

Pegroco Invest (publ) Portföljbolag Nordic MRO har valt Finn Johnsson till ny styrelseordförande. Finn Johnsson har innehaft en rad styrelseposter inom ett antal stora svenska och internationella företag, däribland den som styrelseordförande för AB Volvo. 

Finn Johnsson har också lång erfarenhet av att jobba med små och medelstora bolag och ser fram emot att som ordförande få fortsätta att utveckla Nordic MRO.

”Bolaget har börjat bygga en mycket intressant position inom flygbolagstjänster”, säger Finn Johnsson. ”Efter att ha etablerat sig i hela Norden har Nordic MRO så smått börjat ta steget ut i Europa och jag ser stora möjligheter för en fortsatt framgångsrik expansion. Det skall bli intressant och spännande att få vara med och bidra till den utvecklingen.”

Om Nordic MRO

Nordic MRO är en certifierad leverantör av kvalificerade flygbolagstjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Koncernen verkar enligt EASA Part 145 och Part M-certifikat och har dotterbolag / linjestationer på alla huvudorter i Norden jämte 4 stationer i Italien och en i Estland.

För ytterligare information om Nordic MRO, vänligen kontakta:

Finn Johnsson, styrelseordförande, epost: finn.johnsson@thomasconcretegroup.com

Eller:

Juha Heikkinen, vd, epost: juha.heikkinen@nordicmro.com

Telefon: +46 (0) 722 99 42 29

Webpage: www.nordicmro.com

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco Invest, vänligen kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

2 november – 2017                             NyhetPressmeddelande