Navigo

Flexenclosure AB avbryter pågående rekonstruktion

Pressmeddelande den 18 oktober 2019

Idag har styrelsen för Pegrocos portföljbolag Flexenclosure inlämnat en konkursansökan vid Stockholms tingsrätt. Det innebär att den rekonstruktion som pågått sedan den 26 april i år har avbrutits. Flexenclosures konkurs påverkar varken Pegrocos resultat eller balansräkning.

”Flexenclosures styrelse har arbetat intensivt med att få till en lösning ända sedan i våras men måste nu tyvärr konstatera att kassan är slut och att vi inte lyckades nå ända fram”, säger Joakim Winggren, Vice VD på Pegroco Invest.

Pegroco Invest är ägare i Flexenclosure med 48% av aktierna och har under rekonstruktionstiden stöttat företaget med likvida medel. Vid en ackordsförhandling tidigare i höst uppnåddes kraven för att ett ackord skulle kunna genomföras med ca 78 % majoritet. Men en av fordringsägarna röstade nej till förslaget vilket innebar att det inte gick att genomföra.

”En tidigare nyckelkund till Flexenclosure framställde ett mycket stort krav och röstade därmed nej till ett ackord. En ny förhandling var utsatt till i slutet på oktober för att avgöra om kravet är giltigt eller ej men de investorer som vi fört förhandling med under lång tid känner nu en för stor osäkerhet kring framtiden och vill inte längre vara med”, säger Joakim Winggren.

De verksamheter som berörs är produktionen i Lidköping samt huvudkontoret i Stockholm. Totala antalet medarbetare är drygt 70 personer. Konkursen drabbar även de fordringsägare som har betydande fordringar på företaget.

Flexenclosures konkurs påverkar varken Pegrocos resultat eller balansräkning eftersom bolaget redan tidigare under 2019 har reserverat för utestående garantier och skrivit ned hela aktieinnehavet och fordringarna på Flexenclosure.

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

För mer information:
Joakim Winggren, Vice VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: joakim@pegrocoinvest.com, tel: 070‑637 34 37.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 13.10 CEST.

Datum
Tags

18 oktober – 2019
NyhetPressmedelande