Navigo

God omsättning i Navigos stamaktie första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Pressmeddelande 2023-09-14

Navigo Invest AB (publ) (“Navigo” eller “Bolaget”) meddelade tidigare idag att handel av Bolagets stamaktier påbörjas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (”First North Premier”) under kortnamnet (ticker) NAVIGO STAM med ISIN-kod SE0007100532.

På första handelsdagen hade stamaktien en omsättning om knappt 1,4 Mkr vid börsens stängning med volymvägt snittpris om 7,81 kr per stamaktie, vilket ger en substansrabatt om 48 % jämfört bolagets senaste kvartalsrapport där substansvärdet per stamaktie uppgick till 14,96 kr.  

”Vi är glada över att vår stamaktie nu tas upp till handel på Nasdaq First North Premier. Listningen markerar en viktig milstolpe i företagets utveckling. Listningen ligger rätt i tiden för oss som bolag, senaste året har vi bland annat dubblat kapitalbasen i samband med förvärvet av Vinga och etablerat tre nya Navbolag. Listningen är ett steg på vår tillväxtresa och kommer forma vår förmåga att skapa värde för våra aktieägare och investerare”, säger Victor Örn, VD Navigo Invest AB (publ).

Carnegie Investment Bank och Setterwalls har agerat rådgivare till Bolaget i samband med listningen av Navigos stamaktie på First North Premier.

Läs mer om listningen av Bolagets stamaktier

Läs en intervju med Navigos VD Victor Örn där han berättar mer om listningen och vad den betyder för Bolaget.

Se en intervju med Navigos VD Victor Örn i Finwire TV där han berättar mer om Bolagets utveckling.

Fler nyheter om Navigo och Bolagets portföljbolag finns att läsa på bolaget hemsida under sektionen Nyheter.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-14 17:45 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), tel: 070-863 64 01, victor@navigoinvest.com

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Erik Penser Bank AB är Navigos Certified Adviser. Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Datum
Tags

14 september – 2023
Nyhet