Navigo

navigo logo

Grundare lämnar Pegroco Invest

Pressmeddelande den 16 september 2019

Per Grunewald lämnar Pegroco Invest AB för att övergå i egen verksamhet. Detta sker i samförstånd med Styrelsen i Pegroco.

”Pegroco har sedan starten utvecklats från att vara ett riskkapitalbolag med investeringar i tidiga skeden till att bli ett investeringsbolag med fokus på investeringar i mogna företag med etablerad affärsmodell och bevisad lönsamhet. Jag är mycket glad över att ha varit med på resan så här långt. Pegroco har klara mål och en tydlig strategi som jag som större aktieägare stödjer helhjärtat och jag har fullt förtroende för att Victor och övriga medarbetare kommer nå dessa mål.”, säger Per Grunewald.

”Jag vill rikta ett tack till Per för hans insatser. Idag är Pegroco en koncern vars omsättning har en årstakt väl överstigande en miljard kronor. Den sammanlagda omsättningen för bolagen i Pegrocos portfölj är nu drygt två miljarder kronor och Pegroco har idag ca 1.200 aktieägare. Per har tillsammans med medgrundaren Peter Sandberg lotsat bolaget genom både med- och motgång från starten 2007 till där vi är nu.” säger Victor Örn, VD Pegroco Invest. ”Vi är därför nöjda med att vi har fortsatt tillgång till Per i en rådgivande roll.”

Vidare koncentrerar vi nu verksamheten till Göteborg och avvecklar därför vårt kontor i Stockholm vilket ger betydande kostnadsbesparingar.

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För mer information:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

 

Datum
Tags

16 september – 2019
NyhetPressmedelande