Navigo

navigo logo

Inbjudan till Q4-presentation i samband med Pegroco Invest ABs Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande den 22 februari 2021

Pegroco Invest offentliggör sin Bokslutskommuniké 2020 den 26 februari, 2021.

Vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 26 februari kl 15.00 CET kommer VD Victor Örn, vVD Joakim Winggren och CFO Oscar Rolfsson presentera rapporten och svara på frågor. Frågor kan skickas under presentationen till IR@pegrocoinvest.com.

Presentationen kommer att gå att följa live via länken nedan. Presentationen sker på svenska och följs av en frågestund.
Länk till publik information och webbsändning: https://financialhearings.com/event/13633

Deltagare ringer in på:
SE: +46850558359
UK: +443333009260
US: +18335268384

Presentationen kommer att finnas att tillgå på www.pegrocoinvest.com på fredag 26 februari efter att Bokslutskommuikén offentliggjorts.

För ytterligare information:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

22 februari – 2021           NyhetPressmeddelande