Navigo

navigo logo

Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport för första kvartalet 2021

Pressmeddelande den 25 maj 2021

Pegroco Invest offentliggjorde sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021 den 25 maj kl 17.30.

Vid en telekonferens med webbpresentation den 26 maj kl 10.00 CET kommer VD Victor Örn, vVD Joakim Winggren och CFO Oscar Rolfsson presentera rapporten och svara på frågor.

Frågor kan skickas under presentationen till IR@pegrocoinvest.com.

Länk till all publik info och webbsändning: https://financialhearings.com/event/13803

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Pegrocos hemsida efter webbpresentationen. 

Deltagare ringer in på:

Deltagarnummer, 

SE: +46856642706 

UK: +443333009260 

US: +18335268384


PIN-kod: 20942014#

För ytterligare information:

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

25 maj- 2021                      NyhetPressmeddelande