Navigo

Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Pressmeddelande den 22 november 2021

Pegroco Invest publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tisdagen den 23 november kl. 08:00 och bjuder in till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 14.00. Pegrocos ledning kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/pegroco-invest-q3-2021

Deltagare kan också ringa in på:

SE: +46851999383

UK: +443333009273

US: +16467224904

Frågor kan skickas under presentationen till IR@pegrocoinvest.com.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

22 november – 2021
Pressmeddelande