Navigo

navigo logo

Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport januari – september 2020

Pressmeddelande den 27 november 2020

Pegroco Invest offentliggör sin delårsrapport januari – september 2020 den 30 november kl 08.00.

Vid en telekonferens med webbpresentation den 30 november kl 15.30 kommer VD Victor Örn, vVD Joakim Winggren och Investment Manager Oscar Rolfsson presentera rapporten och svara på frågor.

Deltagare ringer in på:

Telefon: +46 103 306 880
PIN-kod: 31465#

Presentationen kommer att finnas att ladda ner på www.pegrocoinvest.com på måndag 30 november efter att delårsrapporten offentliggjorts.

För ytterligare information:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

27 november – 2020
NyhetPressmedelande