Navigo

navigo logo

Lisa Berg Rydsbo föreslås som ny ledamot i styrelsen för Pegroco

Pressmeddelande den 2 januari 2018

Pegroco Invest ABs (publ) huvudägare har föreslagit att Lisa Berg Rydsbo, 45, väljs in som ny ledamot i styrelsen för bolaget i samband med den extra bolagsstämman den 8 januari 2018.

Lisa Berg Rydsbo är född 1972 och driver idag eget konsultföretag. Hon har lång erfarenhet av internationella chefspositioner på marknadssidan i globala IT-bolag, däribland Hewlett Packard, där hon bland annat har varit marknadschef med globalt ansvar för Content & Strategy. I sina positioner har hon bidragit till att hjälpa små och medelstora företag med sina tillväxtstrategier.

”Lisa har jobbat på ett av världens största IT-bolag i såväl globala som europeiska ledningsgrupper”, konstaterar Per Grunewald, en av Pegrocos grundare och huvudägare. ”Med sin breda erfarenhet av digitalisering, marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling är hon ett mycket gott tillskott till Pegrocos styrelse.”

Berg Rydsbo är oberoende både i förhållande till bolaget och till dess ägare. Förslaget att välja in henne i styrelsen har stöd av Pegroco Invest ABs huvudägare.

I styrelsen ersätter Berg Rydsbo Pär Östberg som undanbett sig omval med hänsyn till sina tidskrävande investeringsuppdrag i Saudiarabien.

”Jag vill ta tillfället i akt och tacka Pär för hans utomordentliga insatser för Pegroco Invest”, säger Thomas Brue, VD Pegroco. ”Pär Östberg har med sin bakgrund inom några av landets största företag tillfört stor erfarenhet och kompetens och givit stöd inom bland annat det finansiella området.”

Vidare föreslås stämman besluta om avveckling av suppleantfunktionen i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (publ) (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco Invest, vänligen kontakta:  Thomas Brue, vd Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 14.00 CET

Datum
Tags

2 januari – 2018                             NyhetPressmeddelande