Navigo

navigo logo

Lisa Berg Rydsbo ny styrelseledamot i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande 2018-01-08

Vid extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB (publ) den 8 januari 2018 valdes Lisa Berg Rydsbo till ny styrelseledamot.

Inför den extra bolagsstämman meddelade Pär Östberg att han inte har möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid som erfordras och att han mot denna bakgrund önskar bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot av styrelsen. För att anpassa styrelsens sammansättning till Svensk Kod för Bolagsstyrning föreslogs vidare att möjligheten att utse en suppleant i styrelsen utmönstras i bolagsordningen. Mot denna bakgrund beslutade stämman att enlediga Pär Östberg från uppdraget som styrelseledamot och Victor Örn från uppdraget som suppleant, varför styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma består av Göran Persson, Per Grunewald, Peter Sandberg, Håkan Johansson och Lisa Berg Rydsbo.

Lisa Berg Rydsbo är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lisa Berg Rydsbo har ett långt förflutet från mjukvarubranschen, bland annat som Global Marketing Director på Hewlett Packard Software och Advisor på Incentive Inc. Efter nio år på Hewlett Packard Software med flera globala chefspositioner återvände hon till Sverige för att investera i olika typer av bolag inom IT- och fastighetsbranschen. Hon är ägare och verkställande direktör i Philton Consulting och sedan januari 2018 är hon Chief Marketing Officer på Apica Systems.

Lisa Berg Rydsbo äger inga aktier i Pegroco Invest AB (publ). Hon har en examen i Master of Science från Boston University i Public Relations och Organisationsutveckling samt en fil.kand. från Lunds Universitet i Media och Kommunikationsvetenskap.

Om Pegroco Invest AB (publ)

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm

Datum
Tags

8 januari – 2018                             NyhetPressmeddelande