Navigo

navigo logo

Navigo Invest AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Navigo Invest AB (publ) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 11.00 CET.