Navigo

Tag: Regulatorisk

Aktieägarna i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, (”Bolaget” eller ”Navigo”), kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024
”Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”
Navigo Invest AB (publ) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank
Aktieägarna i Navigo Invest AB (publ) kallas till extra bolagsstämma...
Pegroco Invest AB har idag förvärvat en majoritetspost i Geogruppen i...
Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 6 maj 2021...