Navigo

navigo logo

Navigos stamaktie listas på Nasdaq First North Premier Growth Market

Pressmeddelande 2023-09-14

Navigo Invest AB (publ) (“Navigo” eller “Bolaget”) meddelar att handel av Bolagets stamaktier idag påbörjas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) NAVIGO STAM med ISIN-kod SE0007100532.

”Vi är glada över att vår stamaktie nu tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Listningen är ett naturligt steg i bolagets utveckling samtidigt som det ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden”, säger Victor Örn, VD Navigo Invest AB (publ).

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-14 09:00 CEST.