Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Alelion ansöker om listning på Nasdaq First North

Pressmeddelande den 20 maj 2016

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänliga litiumjonbaserade energilagringssystem för industritruckar, har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm samt att genomföra en nyemission till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Norge på 88,5 miljoner kronor.

Alelion fokuserar på industritrucksegmentet där bolaget utvecklar och säljer energilagringssystem till världsledande OEM-kunder såsom Toyota Material Handling och Jungheinrich, där man är ensam om att vara ”preferred supplier”. Alelion har 10 års erfarenhet av utveckling av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion bedömer att bolaget är den både tekniskt och marknadsmässigt ledande leverantören i nischen i nuläget.

Litiumjonbatterier ersätter i första hand bly-syrabatterier. Jämfört med dessa skapar Alelions lösning stora ekonomiska och miljömässiga vinster för slutkunderna. Alelions batterier ger 100 000 till 200 000 kronor i minskade energikostnader och en halv miljon i operativ besparing under livslängden för en truck. Dessutom minskar kunden sina koldioxidutsläpp med ca 70 ton.

”Marknaden är stor – vi uppskattar att marknadspotentialen för litiumjonbatterier för industritruckar är värd 42 miljarder kronor per år.” säger Alelions VD Daniel Troedsson. ”Alelion har levererat knappt 200 system hittills, och nu stiger efterfrågan på allvar. Vi har en stark orderingång under början på året och räknar med att växa kraftigt inom de närmsta åren. Allt indikerar på en omsättning på flera hundra miljoner kronor inom några få år.”

”Alelion är ett modernt industriföretag, som går in i en befintlig struktur med en otrolig marknadspotential, med en mer kostnadseffektiv och miljövänligare produkt.” säger Alelions styrelseordförande, Jan Forsberg.

”Vi har varit ägare i Bolaget i snart nio år och kommer även att fortsätta att vara långsiktiga ägare. Alelions energilagringskunnande kommer kunna användas inom många andra applikationsområden, inte minst för behov som uppstår i omställningen till förnyelsebar energi. Vi ser en mycket spännande framtid för bolaget inom energisektorn som växer mycket snabbt.” säger Pegrocos VD Thomas Brue.

Emissionslikviden på 88,5 miljoner kronor, plus en eventuell övertilldelning om ytterligare maximalt 14,8 miljoner kronor, kommer att användas för att öka kapaciteten inom framför allt försäljning och kundstöd samt till att öka antalet kundanpassningar och därmed bredda utbudet till att omfatta ett större antal truckar. Huvudägarna Fouriertransform, Pegroco Invest och Sammaj har förbundit sig att teckna aktier för 35 miljoner kronor i nyemissionen pro rata och därutöver finns teckningsförbindelser från nytillkommande större investerare på ytterligare 50 miljoner kronor. Första dag för handel planeras till den 21 juni. Teckningstiden pågår mellan 23 maj och 8 juni 2016.

Prospekt och mer information återfinns på www.alelion.com.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

20 maj – 2016                                      Pressmeddelande