Navigo

Pegroco Invest utser Victor Örn till ny VD

Pressmeddelande den 30 augusti 2019

Styrelsen i Pegroco Invest har utsett Victor Örn till VD med tillträde 1 september. Han efterträder Thomas Brue. Samtidigt blir Joakim Winggren Vice VD. Örn kommer senast från rollen som Investment Manager på Pegroco med portföljansvar för bolagets största innehav, Nordisk Bergteknik samt Nordic MRO och Stockholms Spårvägar.

Victor Örn har 15 års erfarenhet från investmentbranschen och en stark kompetensinriktning på tillväxtbolag, enligt Pegrocos affärsmodell: att investera i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, samt över tid ett stabilt positivt kassaflöde.

”Victor har under sin tid på Pegroco ansvarat för flera av våra främsta tillväxtframgångar”, kommenterar Lisa Berg Rydsbo, styrelseordförande i Pegroco Invest. ”Han är ytterst väl lämpad att leda Pegroco in i nästa fas av fortsatt balanserad tillväxt och finansiell styrka. Med vår nye vVD Joakim Winggren, som bl a varit VD för Almi Invest Västsverige och Endorsia International, har vi nu ett starkt styrelse- och ledarteam för resan fram till vår börsnotering”.

”Jag vill också tacka Thomas Brue för hans insatser. Under hans tid som VD har Pegroco Invest byggt en koncern vars omsättning växt från noll till idag en årstakt närmare 1 miljard kronor. Samtidigt har den sammanlagda omsättningen för bolagen i Pegrocos portfölj växt från 500 till 2.500 Mkr. Thomas kommer att finnas kvar i en rådgivande roll.”

”Det ska bli en glädje att få leda Pecrocos fortsatta utveckling när vi nu går in i en fas med ökat fokus på kompletterande förvärv, lönsam tillväxt och stabila finanser. Jag känner gruppen väl och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla duktiga medarbetare i våra företag”, säger Victor Örn.

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För mer information:
Lisa Berg Rydsbo, styrelseordförande, Tel: 0766-10130.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, epost: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16.31 CEST.

Datum
Tags

30 augusti – 2019
NyhetPressmedelande