Navigo

navigo logo

Pegroco meddelar nytt datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

Pressmeddelande den 16 april 2020

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) meddelar att årsstämma planeras att hållas den 3 juni 2020 i Göteborg och att årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras under vecka 20.

Pegroco styrelse har tidigare beslutat att skjuta upp årsstämman som en följd av osäkerheterna kring konsekvenserna av COVID-19 pandemin. Bolaget har beaktat de restriktioner och riktlinjer som införts som följd av COVID-19 och bedömer i dagsläget att en stämma kan genomföras utan att aktieägarnas rättigheter påverkas. Skulle det komma nya restriktioner som påverkar möjligheten att genomföra stämman, kommer dessa att beaktas. Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut separat i enlighet med bolagsordningen.

Pegroco har vidare beslutat att publicera årsredovisningen för 2019 under vecka 20.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

16 april – 2020
NyhetPressmedelande