Navigo

navigo logo

Pegroco avtalar med Hagabadet om inlösen av Pegrocos aktier

Pressmeddelande den 12 december 2019

Pegroco Invest (”Pegroco”) investerade under år 2013 i Hagabadet i samband med att VD Pelle Johansson fick förvärva Hagabadet av dåvarande ägare Feelgood AB (publ). Hagabadet hade vid denna tidpunkt en lång rad förlustår bakom sig.

Under de senaste sex åren har antalet medlemmar fyrfaldigats, antalet anläggningar expanderats till tre och omsättningen dubblerats till ca 100 Mkr. Denna expansion har i huvudsak finansierats med internt genererade medel och under lönsamhet. Samtidigt har en förlustfylld verksamhet vänts till ett rörelseresultat väl överstigande 10 Mkr.

De totala intäkterna som utdelningar, en inlösenlikvid om 12 Mkr samt annan ersättning beräknas uppgå till närmare 20 Mkr över tid. Pegroco finansiella insats har varit begränsad.

”Pegroco har via sina styrelseplatser medverkat till att utmana verksamheten och oss som ägare till att att bli bättre, prestera hårdare och hålla momentum i utvecklingen. Jag är mycket nöjd med Pegrocos utmärkta ledarskap och insats med oss mot det första spännande delmålet att passera 100 Mkr i omsättning under god lönsamhet säger Hagabadets VD och huvudägare Pelle Johansson.

Pegrocos VD Victor Örn säger ”Hagabadet har för oss blivit en fullträff där förutom en enastående avkastning genereras, en framgångsrik turn-around kombinerats med en satsning på hälsa- och friskvård. Vår prioritet att satsa och investera i duktiga entreprenörer som Helene och Pelle Johansson, har denna gång varit utslagsgivande.”

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-636401

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

12 december – 2019
NyhetPressmedelande