Navigo

Pegroco bildar koncernen CalorMet AB och breddar verksamheten inom industriugnar genom förvärv

Pressmeddelande 9 mars 2021

Pegroco bildar koncernen CalorMet AB och förvärvar Industrial Furnace Tech i Eskilstuna AB (”IF Tech”). Förvärvet kommer tillsammans med Pegrocos portföljbolag Nordic Furnaces verka under företagsnamnet CalorMet AB. 

IF Tech AB är ett handels- och serviceföretag verksamt på den skandinaviska och finska marknaden för industriell värmebehandling. Bolaget har lång erfarenhet av värmebehandlingsindustrin och arbetar med flera internationellt starka varumärken samt utför underhålls- och servicearbeten på ugnar. Bolaget omsätter ungefär 10 MSEK på årsbasis. 

Baserat på 2020 års proformaresultat omsätter den nya koncernen ca 50 MSEK på årsbasis med en EBITDA om 2,8 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 5,6%.

CalorMet AB blir Pegrocos nya plattform för Nordic Furnaces och IF Techs verksamheter. Göran Magnusson blir VD för det nya företaget och bolaget har med förvärvet 18 medarbetare, varav hälften servicetekniker och hälften säljkår. Bolagets verksamhet har sin bas i Västerås.

– Kombinationen av våra bolag skapar en stark plattform för framtida utveckling och vi stärker vår redan starka marknadsposition ytterligare. Vi får också ett bredare produkterbjudande till både nya och befintliga kunder samtidigt som vi stärker vår geografiska kundnärvaro, säger Göran Magnusson, VD i Nordic Furnaces AB.

Pegroco äger 52% av aktierna i CalorMet AB, vilket i sin tur äger 100% i Nordic Furnaces AB och IF Tech AB.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

9 mars- 2021
CalorMetNyhetPressmeddelande