Navigo

navigo logo

Pegroco förvärvar Hissteknik i Göteborg AB

Pressmeddelande den 2 juli 2018

Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco”) har genom portföljbolaget Nordic Lift AB förvärvat bolaget Hissteknik i Göteborg AB (”Hissteknik”). Hissteknik är en ledande leverantör av hisservice i Göteborgsområdet. Förvärvet stärker Pegrocos position på marknaden för hissar och hisservice.

Företaget Hissteknik startade 2004 och har idag 17 medarbetare. Bolaget erbjuder heltäckande service för alla typer av hissarochhar snabbt tagit en position som en ledande oberoende leverantör av hisservice i Göteborgsregionen. Bolaget har en omsättning på cirka 34 miljoner kronor med god lönsamhet.

”Vi fortsätter att bygga upp den del av Pegrocos portfölj som består av stabilt lönsamma bolag med utvecklingspotential”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest. ”Hissbranschen har en attraktiv kombination av nyinstallation och löpande underhåll och service. Hissteknik är ett mycket välskött bolag med en stark position på marknaden i Göteborg. Vi investerade för drygt ett år sedan i Varbergsbaserade RC Hisservice som är starka i Halland och i regionen Borås-Alingsås och Hissteknik är ett strategiskt viktigt komplement. Tillsammans har man nu en kundbas med över 5 000 hissar. Pegroco kommer tillsammans med ledningarna i bolagen att verka för en fortsatt expansion inom hisservice, både organiskt och via förvärv”.

”Hissteknik och RC Hisservice kompletterar varandra mycket väl, både vad gäller geografisk täckning och produktsortiment. Tillsammans blir bolagen starkare och vi kommer kunna erbjuda kunderna ännu bättre helhetslösningar. Det finns även ett antal synergier, t.ex. inom inköp, där vi kommer kunna dra nytta av att vara en större organisation”, säger Hisstekniks VD, Yrjö Grund.

Förvärvet sker genom att Pegrocos dotterbolag Nordic Lift AB förvärvar samtliga aktier i Hissteknik. Köpeskillingen uppgår till 21 miljoner kronor på skuldfri basis. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt 2 miljoner kronor under nästkommande två år. I samband med förvärvet kommersäljarna återinvestera och kommer att äga 10 procent i holdingbolaget Nordic Lift AB.

Om Pegroco:

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Datum
Tags

2 juli – 2018
NyhetPressmedelande