Navigo

navigo logo

Pegroco går i borgen för bankgarantier på 45 MSEK för portföljbolaget Flexenclosure vilket möjliggör viktig genombrottsorder inom edge datacenter

Pressmeddelande den 27 april 2018

Pegroco Invest har via en borgensförbindelse garanterat bankgarantier för portföljbolaget Flexenclosure på ett sammanlagt värde av 45 MSEK. Åtagandet och garantin har gjort det möjligt för Flexenclosure att få en genombrottsorder från en av världens ledande aktörer inom ICT, informations- och kommunikationsteknik.

Borgensåtagandet gäller i förhållande till en bank som i sin tur ställer ut ett antal garantier till Flexenclosure. Garantierna gör det möjligt för Flexenclosure att ta hem en order på motsvarande summa från en av världens största leverantörer av tjänster inom ICT-industrin. Flexenclosure tillverkar pre-fabricerade och moduluppbyggda datacenter på industriell basis och har vuxit kraftigt under senare år i takt med det stadigt ökande globala behovet av databearbetning och datalagring. Pegroco Invest är Flexenclosures enskilt största ägare med en ägarandel på drygt 48 procent.

”Flexenclosure är ett av våra mest spännande innehav och med en oerhört stor potential”, säger Pegrocos vd Thomas Brue. ”Behovet av datacenter ökar hela tiden i takt med den kraftigt ökande digitaliseringen. Trenden är också att dessa måste ligga allt närmre användarna, s k edge datacenter, och Flexenclosure har utvecklat ett unikt koncept för prefabricerade och modulbaserade datacenter som gör det möjligt att snabbt och effektivt anlägga nya datacenter nästan var som helst. Den här genombrottsordern är ett tydligt bevis på konceptets bärkraft.”

Om Flexenclosure
Flexenclosure är ett svenskt högteknologiskt hårdvaruföretag som på industriell basis utvecklar och tillverkar prefabricerade datacenter och avancerade kraftregleringssystem för basstationer och telekom-master. Bolagets produkter är centrala för att tillgodose det globalt kraftigt ökande behovet av databearbetning och datalagring samt uppkoppling. Flexenclosure har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna märks ACS, Airtel, Apollo Towers, Millicom och Vodacom.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

27 april – 2018
NyhetPressmedelande