Navigo

navigo logo

Pegroco garanterar lån för Scandinavian Enviro Systems och anpassar sitt ägande i bolaget i linje med sin strategi

Pressmeddelande den 15 december 2017

Pegroco Invest AB (publ) har garanterat huvuddelen av den bryggfinansiering som portföljbolaget Scandinavian Enviro Systems nyligen säkrade. Samtidigt har Pegroco sålt sju miljoner aktier i bolaget och minskat sitt ägande till 19,4 procent i linje med Pegrocos strategi.

Scandinavian Enviro Systems AB säkrade i slutet av november sitt finansieringsbehov för kommande kvartal genom en kombination av direkt finansiering och borgensåtagande från bolagets styrelse och ett antal aktieägare. Pegroco var en av de aktieägare som ställde upp som garant för bolagets bryggfinansiering.

Scandinavian Enviro Systems är ett miljöteknikföretag som utvecklat en patenterad och lönsam process för återvinning av däck och från dessa få fram förädlade material för återanvändning, främst inom gummiindustrin.

Pegroco har i anslutning till bryggfinansieringen minskat sin ägarandel i bolaget från 25,4 procent till 19,4 procent och kvarstår därmed som aktiv huvudägare. Minskningen av ägandet till under 20 procent speglar Pegrocos uttalade strategi att långsiktigt undvika intressebolagsredovisning i enskilda, noterade tillväxtbolag. Pegroco samlar också samtliga sina noterade innehav, däribland de i Scandinavian Enviro Systems AB, Alelion Energy Systems AB, Rabbalshede Kraft AB och Mantex AB, i det helägda Pegroco Holding AB.

Om Pegroco                                                                                                                 
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

15 december – 2017                             NyhetPressmeddelande