Navigo

navigo logo

Pegroco genomför tilläggsinvestering i Flexenclosure

Pressmeddelande den 7 juli 2017

Pegroco Invest AB (publ)s portföljbolag Flexenclosure AB har genomfört en expansionsfinansiering om 99 Mkr i form av ett konvertibelt lån, varav 60 Mkr tillförs kontant och 39 Mkr är omvandling av befintliga lån. Pegroco bidrar genom att delta pro rata i kontantdelen med 23,0 Mkr och genom att omvandla befintliga lån till Flexenclosure om 36,7 Mkr.

I samband med finansieringen löser Pegroco dessutom upp sitt intressebolag Flexen Intressenter AB, genom vilket Pegroco, tillsammans med ett antal privatpersoner, äger aktier i Flexenclosure, och omvandlar aktierna i Flexen Intressenter pro rata till aktier i Flexenclosure. Finansieringen och upplösningen av Flexen Intressenter påverkar inte Pegrocos ägarandel i Flexenclosure.

Flexenclosures avsikt är att finansieringen på 99 Mkr skall kompletteras med ett lån som är framförhandlat med Europeiska Investeringsbanken (EIB) om ca 95 Mkr. Ett av EIBs villkor var att den nu slutförda finansieringen skulle genomföras.

”Flexenclosure är ett innovativt bolag med en mycket spännande produktportfölj inom två stora globala tillväxtmarknader, datacenter och hybridenergisystem. Bolaget omsätter drygt 300 Mkr och har nyligen både lanserat ett banbrytande nytt hybridenergisystem och säkrat ett viktigt distributionsavtal för sina prefabricerade datacenter med en globalt ledande aktör in datacenters. Med detta finansieringspaket kan bolagets ledning, tillsammans med Pegroco och övriga ägare i bolaget, fortsätta att stärka bolagets position och utveckla försäljning och lönsamhet. ”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Om Flexenclosure

Flexenclosure designar och tillverkar prefabricerade modulära datacenters under varumärket eCentre, och intelligenta styrenheter för hybridenergisystem under varumärket eSite. Flexenclosure ger kunder möjlighet att lätt och kostnadseffektivt expandera sina data- och mobilnätverk och att förbättra sin operationella effektivitet och lönsamhet. Med över 25 års erfarenhet av ICT (Information and Communication Technology)-industrin, och med över 9.000 installationer i över 50 länder, så har bolaget stor erfarenhet av att konstruera lösningar för extrema och krävande miljöer. Bland kunderna finns globala bolag som ACS, Apollo, Airtel, MTN, Vodacom, Millicom and Zain.

Bolagets mål är att vara världsledande inom energiekonomi i miljöer utanför de fasta elnäten och tillhandahålla lösningar för samhällelig och ekonomisk utveckling. Flexenclosure har erhållit ett antal industripriser inom detta område, inklusive Sustainia 100 och GSMA Green Mobile Award.

Flexenclosure grundades 1989. 2007 genomförde Pegroco ett utköp av Flexenclosure från den dåvarande ägaren, brittiska 3i. Under Pegrocos ledning omstrukturerades verksamheten för att fokusera på att bygga upp affärsområdena eCentre och eSite. Bolaget är baserat i Vara i Västergötland men har huvudkontor i Stockholm och en utvecklingsavdelning vid Chalmers i Göteborg. Man har dessutom försäljningskontor i Kenya, Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nigeria, Sydafrika och UAE.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Pegroco, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141. Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017 kl. 14.00 CET.

Datum
Tags

7 juli – 2017                             NyhetPressmeddelande