Navigo

navigo logo

Pegroco gör nytt förvärv inom hissteknik

Pressmeddelande den 14 juni 2019

Pegroco Invests portföljbolag inom hissteknik, RC Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB har tillsammans en position som ledande oberoende leverantör av hisservice i västra Sverige. Den positionen stärks nu ytterligare genom att Pegroco idag förvärvar Wennergrens Hiss AB.

Wennergrens har sin bas i Ulricehamn och har även en filial i Trollhättan. Företaget startade 1994och har idag 7medarbetare. Bolaget säljer och installerar hissar och erbjuder heltäckande service för alla typer av hissar.Manhar en väl inarbetad position som oberoende leverantör av hisservice med fokus på Trestad, Västra Götaland och Jönköpings län. Wennergrens har en omsättning på cirka 16 miljoner kronor.

”Vi fortsätter arbetet att stärka Pegrocos portfölj med stabilt lönsamma bolag med utvecklingspotential”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest. ”Hissbranschen har en attraktiv kombination av nyinstallation och löpande underhåll och service. Wennergrens är ett välskött bolag med en stark position Västra Götaland. Vi är genom Varbergsbaserade RC Hisservice och Göteborgsbaserade Hissteknik redan starka i Halland, i Göteborg och i regionen Borås-Alingsås. Wennergrens är ett bra strategiskt komplement. Tillsammans har vi nu en kundbas med cirka 6000 hissar. Pegroco kommer tillsammans med ledningarna i bolagen att verka för en fortsatt expansion inom hisservice, både organiskt och via förvärv”.

Wennergrens kommer att ingå i Nordic Lift AB, Pegrocos ägarbolag inom hissteknik, som redan omfattar RC Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

14 juni – 2019
NyhetPressmedelande