Navigo

navigo logo

Pegroco har utnyttjat sina teckningsoptioner i Alelion

Pressmeddelande den 23 oktober 2017

Investeringsbolaget Pegroco Invest AB (publ) har utnyttjat samtliga sina teckningsoptioner i Alelion Energy Systems AB. Detsamma gäller Pegrocos helägda dotterbolag Clean Invest Scandinavia AB. Före inlösen ägde Pegroco, direkt och genom dotterbolag, 19 procent av röster och kapital i Alelion.

Den 2 oktober inleddes teckningsperioden för utnyttjande av de teckningsoptioner Alelion T01, som emitterades i samband med att Alelion noterades på First North den 30 juni 2016. Pegroco och Clean Invest har nu löst in samtliga sina teckningsoptioner i Alelion och tecknar därmed tillsammans 525 138 nya aktier i Alelion, vilket innebär att Pegroco tillför Alelion sammanlagt 3,7 Mkr.

”Alelion fortsätter att imponera med sin utveckling. Man ligger rätt i tiden och har en stark position på marknaden med sina litiumjonbaserade energilagringslösningar. Självklart är vi då med och bidrar till Alelions fortsatta investeringar i produktion och marknad.” säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Förutom Pegroco och Clean Invest har ytterligare två huvudägare i Alelion, det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB och Sammaj AB, meddelat att de löst sina optioner. Tillsammans äger de fyra huvudägarna mer än 69 procent av aktierna i Alelion.

Teckningsperioden för utnyttjande av Alelion T01, löper fram till den 31 oktober. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 27 oktober 2017.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-270 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 09.00 CET.

Datum
Tags

23 oktober – 2017                             NyhetPressmeddelandeAlelion