Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB avslutar likviditetsgarantiavtal

Pressmeddelande den 8 oktober 2018

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) har per idag, den 8 oktober 2018, sagt upp avtalet med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för Pegrocos preferensaktie (ISIN SE0007100540), som är noterad på First North Premier. Anledning är att aktien med god marginal uppfyller kraven på ägarspridning och därmed inte behöver ha en likviditetsgarant.

Om Pegroco:

Pegroco Invest AB (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Datum
Tags

8 oktober – 2018
NyhetPressmedelande