Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB har ansökt om och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

Pressmeddelande den 11 april 2018

Pegroco Invest ABs preferensaktie handlas sedan 24 juni 2015 på Nasdaq First North. Bolaget har ansökt om och godkänts för listning av preferensaktien på Nasdaq First North Premier. 

Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Pegroco Invest framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premier-segmentet finns även en rekommendation att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket Pegroco Invest nu gör till stor del, med avsikt att följa den fullt ut under 2019.

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 16 april 2018. Bolagets aktier kommer att handlas under samma kortnamn (PEGRO PREF) och ISIN-kod (SE0007100540) som tidigare.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

11 april – 2018
NyhetPressmedelande