Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB (publ) byter Certified Adviser

Pressmeddelande den 18 november 2016

Pegroco Invest anlitar i enlighet med regelverket på Nasdaq First North Stockholm en Certified Adviser, CA. För närvarande är Consensus Asset Management AB bolagets CA. Den 1 december 2016 byter Pegroco Invest CA. Ny CA blir Erik Penser Bank AB.

Om Pegroco:

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm, har idag nio innehav.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 16.00 CET

Datum
Tags

18 november – 2016                       Pressmeddelande