Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB senarelägger publicering av årsredovisning

Pressmeddelande den 20 mars 2019

Pegroco Invest AB har beslutat att flytta publicering av årsredovisningen för 2018 från den 3 april till den 11 april 2019.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

20 mars – 2019
NyhetPressmedelande