Navigo

Pegroco Invest AB:s portföljbolag Stockholms Spårvägar förvärvar en majoritet i Infraservice Group Scandinavian AB

Pressmeddelande den 28 september 2018

AB Stockholms Spårvägar (Stockholms Spårvägar) har idag förvärvat en majoritet i Infraservice Group Scandinavian AB (Infraservice), en fristående entreprenör inom nybyggnation och underhåll av järnväg

Infraservice erbjuder tjänster inom järnvägsentreprenader, maskinuthyrning samt bemanning inom järnväg i Norden. Bolaget äger två spårgående arbetsmaskiner i form av en Spårriktare samt en Ballastplog som används vid entreprenad- och underhållsarbeten. Bolaget är beläget i Nässjö och startades 2013 av Joakim Stenqvist och Sofia Lind som båda är aktiva bolaget. Joakim är idag VD, en roll han kommer behålla även efter affären. Bolaget har växt kraftigt och är idag etablerat på marknaden för spår- och järnvägsunderhåll. Infraservice har bland annat genomfört flertalet egna entreprenader till Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare. Bolaget har idag ett trettiotal medarbetare. Under 2017 omsatte Infraservice 131 Mkr och hade ett EBITDA-resultat på 3,6 Mkr.

”Marknaden för nybyggnation och järnvägsunderhåll i Sverige förväntas växa kraftigt under de kommande åren i och med att Trafikverket har tillfört ökande anslag. Infraservice är ett mycket välskött bolag med en intressant position på marknaden. Bolagen ska fortsatt verka med separat ledning och självgående organisationer”, säger Magnus Braxell, VD Stockholms Spårvägar.

”Affären ger oss möjlighet att öka vår marknadsandel samt offerera och genomföra större entreprenader och uppdrag. Den öppnar också upp för att ytterligare utveckla vår maskinaffär. Vi ser även flera intressanta möjligheter att bredda bolagens erbjudande framöver”, säger Infraservice VD Joakim Stenqvist.

”Att som oberoende trafikoperatör kunna erbjuda kunden helhetslösningar inkluderande service för infrastruktur – och fordonsundershåll är en allt viktigare konkurrensfaktor vid upphandling av spår- och järnvägstrafik”, säger Magnus Braxell, VD Stockholms Spårvägar.

Förvärvet omfattar 51% av aktierna i Infraservice Group Scandinavian AB, de befintliga ägarna Joakim Stenqvist och Sofia Lind behåller 49%. Förvärvet sker till nominellt belopp för aktierna, samtidigt som ett ägarlån på 12 Mkr lämnas från Stockholms Spårvägar. Affären kräver inget kapitaltillskott från Pegroco Invest, affären finansieras med medel från Stockholms Spårvägar.

Infraservice förväntas bidra positivt till det finansiella resultatet i Stockholms Spårvägarkoncernen under året.

Om Pegroco:

Pegroco Invest AB (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Datum
Tags

28 september – 20218
NyhetPressmedelande