Navigo

navigo logo

Pegroco Invest förstärker sitt investeringsteam genom rekrytering av Joakim Winggren som Investment Manager

Pressmeddelande den 31 januari 2019

Pegroco har rekryterat Joakim Winggren som kommer ha en roll som Investment Manager.  Joakim  kommer närmast från en roll som VD för Almi Invest  i Västsverige. Joakim kommer vara en del av investeringsverksamheten i Pegroco Invest

Joakim har lång erfarenhet från seniora befattningar både inom investeringsverksamheter och operativa roller. Närmast kommer Joakim från Almi Invest Västsverige AB där han var VD under 5 år. Dessförinnan var Joakim VD 8 år på Endorsia International AB, som drev en global e-handelsplattform för industrin med SKF som största ägare. I tillägg har Joakim haft flera ledande roller både nationellt och internationellt bl a som ansvarig för Kinnarps dotterbolag i Tyskland.

– Med min erfarenhet från investeringar och ledande operativa roller ser jag fram emot att bidra till att fortsätta att stärka Pegrocos framgångsrika investeringsverksamhet. Pegroco har många intressanta innehav i portföljen med stor utvecklingspotential. Jag är stolt över att bli en del av ett erfaret och framgångsrikt team som flera gånger bevisat att de är bra på att utveckla bolag”, säger Joakim Winggren.

– Vår ambition är att forsätta utveckla våra bolag med ökad investeringstakt och jag är mycket glad över att Joakim Winggren ansluter som investment manager och förstärker vårt team. Joakim kommer att bidra med sin erfarenhet av transaktioner och affärsutveckling för att stärka Pegroco och våra bolag , säger Thomas Brue, vd för Pegroco Invest AB.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070 270 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Datum
Tags

31 januari- 2019                                 Pressmeddelande