Navigo

navigo logo

Pegroco Invest förvärvar Sarlin Furnaces

Pressmeddelande den 2 januari 2018

Investeringsbolaget Pegroco Invest AB (publ) har förvärvat verksamheten i Sarlin Furnaces av den finska företagsgruppen Sarlin Group Oy Ab. Sarlin Furnaces är marknadsledande i Sverige inom industriugnar för värmebehandling av metaller och bland kunderna finns flera stora svenska industriföretag. Förvärvet sker i form av inkråmsaffär via en apportemission till Sarlin Group Oy Ab på 350 000 stamaktier i Pegroco Invest AB till en kurs på 23 kronor.

Sarlin Furnaces är specialister på ugnar för värmebehandling av järn, stål, aluminium, zink och andra metaller. Företaget tillhandahåller tjänster för service och underhåll samt nybyggnationer och moderniseringar av industriugnar. Bolaget har en lång historik och har idag över 1 500 ugnar installerade hos kunder. Bland kunderna finns de flesta stora svenska industribolag som t.ex. Volvo, SKF, Atlas Copco och Sandvik. Efter en strategisk översyn har bolaget nyligen förstärkt sitt erbjudande inom service och underhåll, en fokusering som kommer att fortsätta även efter ägarbytet. Sarlin Furnaces omsättning för 2017 blir cirka 56 Mkr.

”Sarlin Furnaces har en mycket stark kundbas i Norden”, konstaterar Thomas Brue, vd för Pegroco Invest AB. ”Den nya strategin och deras marknadsledande position inom service och underhåll för industriugnar gör att vi ser en god tillväxtpotential för bolaget.”

Nuvarande vd:n Magnus Bergman kvarstår som vd. Samtliga anställda följer med i affären.

”Pegroco Invest är finansiellt starkt och har ett stort industriellt nätverk vilket ger dem goda möjligheter att fortsätta utveckla bolaget och att skapa stabilitet för personalen”, säger Fredrik Wikström vd för Sarlin Group Oy Ab.

Förvärvet sker i form av inkråmsaffär via en apportemission till Sarlin Group Oy Ab på 350 000 stamaktier i Pegroco Invest AB till en kurs på 23 kronor. På skuldfri basis utgör köpeskillingen 5,7 Mkr. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet stamaktier i Pegroco Invest AB till 27 242 008. Emissionen ger en utspädning av stamaktierna på 1,3 procent. Preferensaktierna i Pegroco Invest AB påverkas inte av emissionen.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 16.00 CET

Datum
Tags

2 januari – 2018                             NyhetPressmeddelande