Navigo

navigo logo

Pegroco investerar i AB Stockholms Spårvägar

Pegroco Invest AB investerar i Stockholms Spårvägar och erhåller 38,5 procent av kapitalet med en option att öka sitt ägande till ca 50 procent. Övriga delägare i bolaget är företagsledningen, Stockholmsavdelningen av Svenska Spårvägssällskapet samt ett 100-tal privatpersoner.

AB Stockholms Spårvägar är en aktör inom spårburen trafik med bas i Stockholm. Företaget ansvarar sedan 1991 för spårvägstrafiken på Djurgårdslinjen med museala vagnar och från 2010 även för trafiken på spårvägslinje 7. I och med tilldelningen sommaren 2014 av upphandlingen för Spårväg City kommer bolaget att köra även trafiken på linje 21, Lidingöbanan, med reguljära, moderna låggolvsspårvagnar. Trafiken bedrivs på entreprenad på uppdrag av SLL, Stockholms Läns Landsting. Bolagets lokaler finns på Djurgården i vagnhallen, granne till Liljevalchs konsthall, Aquaria vattenmuseum och Wasahamnen och på Lidingö i AGA depån,

Bolaget, som beräknas omsätta 150 MSEK per år på befintliga kontrakt, erbjuder helhetslösningar inom kollektivtrafik som bland annat består av drift och underhåll med personalkategorier såsom förare, konduktörer och servicepersonal. Bolagets kontrakterade affärsvolym med kunden SLL för de kommande 8 åren är ca 1,2 miljarder SEK. Därutöver finns en option för kunden att förlänga kontraktet ytterligare fyra år. Tillväxtmöjligheterna bedöms som goda både inom nuvarande och närliggande segment och tjänster. Stockholms Spårvägar har, med bolagets plattform och specialiserade tjänsteerbjudande, en intressant position och avser att deltaga i kommande anbud inom nordisk kollektivtrafik.

”Vi ser fram emot att få växa tillsammans med Pegroco, Med sin erfarenhet och sitt kunnande inom affärsutveckling av offentligt upphandlade transporttjänster, framförallt från sitt engagemang i Scandinavian Air Ambulance AB, som Pegroco utvecklade till nordens ledande flygambulansaktör, är Pegroco en utmärkt partner för att tillvarata möjligheterna som ligger i vår affärsplan.” säger Magnus Braxell, VD Stockholms Spårvägar. ”Stockholms Spårvägar har en unik position på marknaden och har med sin dedikerade och effektiva organisation lyckats vinna kontrakt i Stockholmsregionen i konkurrens med stora internationella bolag. Vi ser fram emot att få utveckla Stockholms Spårvägar tillsammans med ledningen och övriga partners.” säger Thomas Brue VD Pegroco Invest
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Brue,+46 702 70 21 41, VD, Pegroco Invest
Magnus Braxell, +46 73 311 72 14, VD Stockholms Spårvägar

Datum
Tags

20 april – 2015                                       Pressmeddelande