Navigo

navigo logo

Pegroco investerar i hissbolag

Pressmeddelande den 1 november 2016

Pegroco har idag förvärvat RC Hisservice AB, en ledande leverantör av hissinstallation och service i Västsverige.

RC Hiss erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar. Bolaget både levererar och installerar nya hissar, och utför service, reparationer moderniseringar av befintliga. Företaget startade 1977 och är med ett 40-tal medarbetare en ledande aktör i Västsverige. Bolagets säte är i Varberg och man har även filialer i Alingsås och Borås. RC Hiss har idag en omsättning på drygt 80 miljoner kronor och har de senaste fem åren i genomsnitt levererat en rörelsemarginal om ca 6 procent.

”RC Hiss är ett mycket välskött bolag med en stark position på marknaden i Västsverige. Man har en erfaren ledning med över 40 års erfarenhet från hissmarknaden. Kundbasen är stor och trogen med över 4 000 installerade hissar. Pegroco kommer tillsammans med ledningen fortsätta stärka bolagets erbjudande och utveckla nya attraktiva produkter och tjänster. Vi kommer verka för en expansion av företaget både organiskt och via förvärv”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

”Med Pegroco som delägare kan vi förbereda oss på att ta nästa steg i vår utveckling. Nu skapas möjligheter att expandera geografiskt med Västsverige som prioriterad marknad. Ambitionen är att öka försäljningen genom ett attraktivt helhetserbjudande”, säger Kent Carlsson, VD RC Hiss.

Den initiala köpeskillingen för aktierna uppgår till maximalt 34 miljoner kronor. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt 6 miljoner kronor under nästkommande två år. I förvärvet ingår även bolagets industrifastighet i centrala Varberg samt en nettokassa. Pegroco förvärvar 90,1 procent av aktierna medan Kent Carlsson med familj kvarstår som ägare till 9,9 procent av aktierna i bolaget. Familjen Carlsson har en option att i framtiden öka sitt ägande till drygt 20 procent.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

1 november – 2016                    NyhetPressmeddelande